Inhoud
Algemene informatie
Oproep projecten 2016
Selectieprocedure
Aanvraagformulier
Verkiesbaarheid kandidaten
Laureaten: 1997-2004
Statuten
Publicatielijst A-G
Publicatielijst H-N
Publicatielijst O-U
Publicatielijst V-Z
Laureaten: 2005-2015
Sponsors
Contenu
Information générale
Appel de projets pour 2016
Procédure de selection
Formulaire de demande
Eligibilité des candidats
Lauréats: 1997-2004
Statuts
Liste de publications A-G
Liste de publications H-N
Liste de publications O-U
Liste de publications V-Z
Lauréats: 2005-2015
Sponsors
Content
General Information
Application form
Laureates: 1997-2004
Publication list A-G
Publication list H-N
Publication list O-U
Publication list V-Z
Laureates: 2005-2015
Sponsors


  >> Index
Welkom op de FRO website!
Het doel van de vereniging is het stimuleren van het onderzoek in het domein van de oftalmologie en van de visuele functie door het toekennen van een wetenschappelijke beurs voor een werk uitgevoerd in opdracht van een Belgische instelling. Gebruik de navigatiebalk om de site te verkennen.

Bienvenue sur le site web du FRO!
L'objectif de l'association est de encourager la recherche en ophtalmologie, y compris la fonction visuelle, par l’octroi d’une bourse scientifique pour un travail exécut� sur commande d’une institution belge. Utilisez le tableau de navigation pour explorer le site.

Welcome to the FRO website!
The aim of the association is to stimulate research in ophthalmology and in visual function by awarding grants to research projects carried out under order of Belgian institutions. Use the navigation bar to explore the site.replica watches uk
cheap replica watches
luxury replica watches
Page last updated: Mar 08, 2016

[ Administration ]


Copyright (c) 2003.