Welkom op de FRO website!

Het doel van de vereniging is het stimuleren van het onderzoek in het domein van de oftalmologie en van de visuele functie door het toekennen van een wetenschappelijke beurs voor een werk uitgevoerd in opdracht van een Belgische instelling. Gebruik de navigatiebalk om de site te verkennen.

Na 20 jaar ondersteuning voor oogonderzoek, heeft het bestuur van de FRO beslist om een belangrijke wijziging door te voeren in het type van onderzoek dat het FRO zal ondersteunen in 2020.

Het nieuwe initiatief krijgt de naam BOCCS. Dit acroniem staat voor “Belgian Ophthalmology Cooperation in Clinical Sciences” en heeft tot doel het accent te leggen op “inter-institutionele” samenwerking in België en op “klinisch” onderzoek.

De oproep is nu OPEN. Lees meer op de pagina’s “IRPO” of “BOCCS“.