Selectieprocedure

1. De raad van bestuur beslist over de beschikbare financiële middelen vóór 1 mei van ieder jaar.

2. De onvolledige of te laat ingediende aanvragen worden geweigerd. De raad van bestuur behoudt het voorrecht te oordelen over de gelijkvormigheid van de ingediende projecten.

3. De raad van bestuur stelt een nationale jury samen die bestaat uit twee leden van iedere stichtende vereniging. De leden van de raad van bestuur maken ex officio deel uit van de jury. De stichtende verenigingen vaardigen elk een supplementair lid af vóór 1 mei van ieder jaar.

4. De raad van bestuur is eveneens belast met het samenstellen van een internationale jury, gekozen in functie van de onderwerpen uit het internationaal forum aanwezig op de wetenschappelijke vergadering van de EVER.

5. De nationale jury zal beslissen over het aantal beurzen in functie van de deliberatie van de internationale jury en in functie van de beschikbare financiële middelen.
De nationale jury behoudt zich het recht om de aangevraagde bedragen aan te passen met als doel het aantal begunstigden te vermeerderen.

6. De deliberaties van de nationale en de internationale jury zijn vertrouwelijk; de beslissingen van de jury zijn onherroepelijk.

7. De raad van bestuur heeft het recht geen beurs toe te kennen ter gelegenheid van één sessie. In dit geval zullen de bedragen met betrekking tot die sessie, overgeheveld worden naar het volgend jaar.